Aplikacja

 
 
 Raz. Na zawsze.Membranę Hydrotech MM6125 można aplikować na powierzchniach z zerowym spadkiem, również w warunkach zimowych.

Aplikacja przebiega bez czasów międzyoperacyjnych i bez oczekiwania na utwardzenie poszczególnych warstw, po ułożeniu od razu chroni izolowaną powierzchnię zapobiegając przed podciekaniem wody pod krawędzie hydroizolacji.

Akceptowalne jest każde podłoże wytrzymujące temperaturę aplikacji Hydrotechu (180-200ºC) - najpowszechniejsze są podłoża ze sklejki, płyty OSB, blachy metalowe oraz podłoża cementowe i betonowe (te dwa ostatnie wymagają stosowania preparatu gruntującego).

Typowy przebieg aplikacji membrany Hydrotech MM6125 w wersji zbrojonej na podłożu betonowym:Przygotowanie podłoża.
Podłoże nie powinno być uprzednio zacierane mechanicznie, powinno być wysezonowane i wysuszone. Należy je odpylić i pozbawić ostrych, wystających części.

Gruntowanie podłoża.
Natryskowe lub wałkiem. Ilość preparatu nie może być zbyt duża, aby nie obniżać przyczepności membrany.

Nakładanie pierwszej warstwy membrany Hydrotech MM6125 na gorąco

Układanie zbrojenia międzywarstwowego
z odpowiednio dobranej włókniny polierstrowej

Nakładanie drugiej warstwy membrany Hydrotech MM6125
na gorąco

Układanie arkusza ochronnego.
Rodzaj używanego arkusza zależy od sposobu użytkowania dachu - czy jest to dach balastowy, obciążony ruchem pieszym lub kołowym lub też dach zielony.