Folie poślizgowe i podkładki elastomerowe

 

GLT

Symbol podkładki

Typowe miejsce zastosowania

Rodzaj podkładki

Realizowane zadania

Rodzaj wspieranych elementów

TDG 27 SZ

Wzajemne wsparcie zdylatowanych krawędzi płyt.Oparcie płyt na wieńcu lub wsporniku ciągłym.

Pasmowa.

Obrót.Duży przesuw.Przekazywanie sił pionowych.

Dla elementów monolitycznych lub prefabrykowanych.

TD 21 S
Wzajemne wsparcie krawędzi płyt.Oparcie płyt na wieńcu lub wsporniku ciągłym.

Pasmowa.

Obrót.Niewielki przesuw. Przekazywanie sił pionowych.

Dla elementów monolitycznych lub prefabrykowanych.

N 15
Wzajemne wsparcie płyt lub belek.Oparcie płyt na wieńcu lub wsporniku ciągłym.

Pasmowa lub punktowa.

Obrót.Niewielki przesuw. Przekazywanie sił pionowych.

Dla elementów prefabrykowanych. Po zastosowaniu osłony elastycznej - dla elementów monolitycznych.

B1EG
Oparcie belek obciążonych dynamicznie.

Punktowa.Zbrojona.

Obrót.Duży przesuw.Przekazywanie sił pionowych.

Dla elementów monolitycznych lub prefabrykowanych.

SDOparcie biegów schodowych.Wzajemne wsparcie krawędzi płyt.Oparcie płyt na wieńcu lub wsporniku ciągłym.

Pasmowa.

Tłumienie hałasu. Przekazywanie sił pionowych.

Dla elementów prefabrykowanych.

TD 21 SDOparcie biegów schodowych.Wzajemne wsparcie krawędzi płyt.Oparcie płyt na wieńcu lub wsporniku ciągłym.

Pasmowa.

Tłumienie hałasu. Przekazywanie sił pionowych.

Dla elementów monolitycznych.

Folie poślizgowe TG
Wzajemne wsparcie krawędzi płyt.Oparcie płyt na wieńcu lub wsporniku ciągłym.

Pasmowa.

Duży przesuw.

Dla elementów monolitycznych lub prefabrykowanych.