Domieszki opóźniające do gipsu

 


POWODY STOSOWANIA RETARDANÓW

Konieczność stosowania domieszek opóźniających wiązanie gipsu (retardanów) wynika z naturalnej cechy tego materiału polegającej na szybkim jego tężeniu w połączeniu z wodą. Powoduje to konieczność przygotowywania niewielkich ilości mieszanki i to bezpośrednio przed użyciem.

Zastosowanie specjalnej domieszki powodującej opóźnienie wiązanie gipsu (retardanu) sprawia, że zostają wyeliminowane te niepożądane z przyczyn technologicznych właściwości gipsu.

Użycie retardanu sprawia, że:

a. czas urabiania mieszanki gipsowej można wydłużyć do kilku godzin;

b. można przygotowywać i urabiać jednorazowo większe ilości mieszanki;

c. koszty przygotowania mieszanki gipsowej ulegają obniżce;

d. zaprawa gipsowa może być dłużej obrabiana;

e. opóźnienie wiązania występuje we wszystkich powszechnie stosowanych rodzajach gipsu naturalnego i syntetycznego.

Zastosowanie retardanu nie wyklucza użycia innych uszlachetniających domieszek do gipsu.

Oferowane przez nas retardany poprawiają końcową wytrzymałość zaprawy gipsowej. Retardan obniża ponadto ryzyko wystąpienia naprężeń termicznych w trakcie wiązania.

Retardan cechuje łatwość mieszania. Nie powoduje segregacji mieszanki.

Łatwość rozpuszczania retardanu umożliwia dozowanie go wraz z wodą zarobową.


ZAKRES STOSOWANIA RETARDANÓW

a. wytwarzanie gipsu budowlanego, mieszanek tynkarskich wykonywanych ręcznie lub maszynowo, mieszanek klejących i spoinowych stosowanych w pracach okładzinowych (Retardany: P, 704 D, GK);

b. gips szpachlowy, stiukowy, fugi (Retardany: P, 704 D, GK);

c. produkcja płyt kartonowo-gipsowych i wiórowo-gipsowych, gipsowych płyt podłogowych oraz ściennych (Retardan L, Retardan Z);

d. produkcja prefabrykatów gipsowych (Retardan L, Retardan Z);

e. gipsowe jastrychy samopoziomujące i kompozytowe (gips, wypełniacz, cement) (Retardany: P, 704D);

f. wytwarzanie gipsowych form odlewniczych oraz modeli gipsowych(Retardan P,Z)

g. materiał pomocniczy w pracach sztukatorskich (Retardany: P, 704D, GK, Z),

h. gips dentystyczny (Retardan P).
DOZOWANIE OPÓŹNIACZY w stosunku do wagi gipsu:


FORMA DOSTAWY:DANE TECHNICZNE