Monile

 

Dostępne wersje:

Posadzka Monile® została dopracowana w jednej wersji.

Posadzka zacierana mechanicznie, jednolity kolor, barwiona w masie, grubość 10 mm, bez wystającego kruszywa, najwyższa antypoślizgowość nawet w stanie mokrym i zaolejonym.

Układana na bazie systemowej warstwy sczepnej, trwale zespolona z podłożem.


Kluczowe zalety posadzki Monile®

• Dostępna w 7 kolorach

• Idealna do przemysłu mięsnego (spełnia wymagania Unii Europejskiej)

• Odporna na czyszczenie parą wodną i wodą pod ciśnieniem

• Higieniczna, łatwa w czyszczeniu

• Niepyląca, odporna chemicznie

• Posiada bardzo wysokie właściwości mechaniczne (odporność na ściskanie, udar, szok termiczny i ścieranie)

• Bezrozpuszczalnikowa, niepalna

• Możliwość układania na wilgotne lub mokre podłoże

• Funkcjonuje niezawodnie od 45 lat


Typowe miejsca stosowania:

• Zakłady mięsne, rzeźnie

• Hipermarkety – miejsca o wymaganej wysokiej antypoślizgowości; rozbiór mięsa, działy rybne

• Przemysł ciężki, produkcja wyrobów dla górnictwa i hutnictwa

• Składy budowlane

• Dna osadników radialnych w oczyszczalniach ścieków

• Mroźnie i chłodnie