Monepox

 

Dostępne wersje:

Monepox® AQ – powłoka wodorozcieńczalna, wysoka zawartość części stałych (80%), możliwość stosowania na wilgotne podłoża. Do obciążeń lekkich.

Monepox® SL - posadzka gładka, samopoziomująca, grubość 2-3 mm, jednolity kolor, błyszcząca lub satynowa, możliwość pokrycia ozdobnymi „chipsami”. Do obciążeń lekkich i średnich.

Monepox® Park Deck – posadzka antypoślizgowa, jednolity kolor, grubość 2-4 mm, stosowana na parkingach wielopoziomowych zakrytych, dobrana zarówno do miejsc parkingowych, pól manewrowych jak i ramp najazdowych.

Monpeox® SL Conductive - posadzka gładka, samopoziomująca, grubość 2-3 mm, jednolity kolor, przewodząca ładunki elektryczne, nieiskrząca. Do obciążeń lekkich i średnich.


Kluczowe zalety posadzek Monepox®

• Wysoka estetyka i bogata kolorystyka

• Możliwość regulacji szorstkości powierzchni

• Wysoka odporność chemiczna

• Niski koszt wykonania, świetna relacja jakość/cena

• Łatwość do otrzymania w czystości

• Brak rozpuszczalników


Typowe miejsca stosowania:

• Przemysł lekki i samochodowy

• Przemysł papierniczy

• Laboratoria, serwerownie

• Hale magazynowe

• Warsztaty samochodowe

• Garaże, w tym również wielopoziomowe

• Biblioteki i archiwa

• Pomieszczenia sklepowe i wystawowe

• Pomieszczenia wymagające niepylących posadzek

• Pomieszczenia biurowe

• Lotniska – pomieszczenia serwisowe, bagażowe

• Elektrownie, sterownie