Wąż iniekcyjny fuko

 
 
 
 

Decydujące znaczenie dla budowli z betonu wodoszczelnego ma usytuowanie i sposób zabezpieczenia przeciwwodnego szczelin dylatacyjnych i przerw roboczych. Dylatacje powinny być tak usytuowane, aby wyeliminować tworzenie się rys konstrukcji, zabezpieczenie przeciwwodne powinno być proste, a jednocześnie pewne.

W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje węży iniekcyjnych FUKO:

FUKO-1

Średnica zewnętrzna 13,5 mm, średnica wewnętrznego kanału iniekcyjnego - 6mm, otwory boczne - 3mm.Możliwość zabudowy we wszystkich przerwach roboczych.

FUKO-2

Średnica zewnętrzna 24mm, średnica wewnętrznego kanału iniekcyjnego - 10 mm, otwory boczne - 5 mm.Możliwość zabudowy we wszystkich przerwach roboczych elementów bardzo masywnych, przede wszystkim tam, gdzie przewidywane jest bardzo duże zużycie materiału iniekcyjnego

System iniekcyjny FUKO można stosować we wszystkich konstrukcjach betonowych, których przerwy robocze poddane są z jednej lub z dwóch stron ciśnieniu hydrostatycznemu.System eliminuje nieszczelności w zbiornikach wodnych, śluzach, kanałach, tamach, oczyszczalniach ścieków, mostach, stadionach, piwnicach, płytach fundamentowych, garażach, tunelach i w wielu innych.

OGRANICZENIA

System iniekcyjny FUKO nie powinien być stosowany w szczelinach ruchomych. W takim przypadku konieczna jest konsultacja z dostawcą.

OPIS MATERIAŁU

Wąż iniekcyjny FUKO wykonany jest z mieszaniny polichlorku winylu o odpowiednio dobranej recepturze. Materiał ten jest twardy, giętki i chemicznie odporny przede wszystkim na środowisko alkaliczne i związki, z którymi może stykać się beton w czasie pracy konstrukcji. Jest odporny na czynniki atmosferyczne, niskie temperatury i stałe zawilgocenie. Nie ulega uszkodzeniu w trakcie montażu ani przy betonowaniu, można go łatwo dzielić na mniejsze odcinki i równie prosto instalować.

Rys 1.ZASADA DZIAŁANIA WĘŻA INIEKCYJNEGO

Wąż składa się z wytrzymałego rdzenia przejmującego ciśnienie betonu (rys.1). Boczne otwory 3mm / 5mm rozstawione co 2cm na całej długości rdzenia zapewniają równomierny wypływ materiału iniekcyjnego.Wzdłuż rdzenia wykształcone są 4 żłobienia, w których znajdują się otwory boczne węża iniekcyjnego. Żłobienia są osłonięte paskami neoprenowymi działającymi jak zawór zwrotny - ta prosta konstrukcja umożliwia wypływ materiału iniekcyjnego bez możliwości powrotu.Zasada działania jest prosta:Dokładne zabezpieczenie kanału iniekcyjnego przez paski neoprenowe - uniemożliwiają wpływanie mleczka cementowego do kanału i zatkanie węża)

Paski neoprenu zostają ściśnięte przez pompowany iniekt. Iniekt wydostaje się na zewnątrz

Po zaprzestaniu tłoczenia iniektu paski neoprenowe powracają do swojego pierwotnego kształtu i ponownie zamykają otwory wypływowe

Oczyszczanie węża iniekcyjnego próżnią i zasysaną wodą. Paski neoprenowe uniemożliwiają cofanie się iniektu do kanału węża.

Po oczyszczeniu wąż jest gotowy na ponowną iniekcję lub próbę szczelności