DUROJECT (FUKO ECO 1)

EKONOMICZNY SYSTEM WĘŻY INIEKCYJNYCH

 
 

Rys. 1


Rys. 2


Rys. 3


Rys. 4


Rys. 5


Rys. 6


Rys. 7


Rys. 8


Rys. 9


Rys. 10

DUROJECT jest ekonomicznym systemem węży iniekcyjnych do uszczelnień przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Przy pomocy systemu DUROJECT można w sposób z góry zamierzony uzyskiwać szczelną spoinę roboczą poprzez iniekcję preparatów uszczelniających.

DUROJECT przeznaczony jest do przeprowadzania iniekcji bezpośrednio w przerwę roboczą konstrukcji.

Budowa węża iniekcyjnego DUROJECT (rys.1).

A: Kanał iniekcyjny (średnica wewnętrzna 6 mm).

B: Rdzeń kanałowy w formie spirali wykonanej z PVC, przejmujący ciśnienie mieszanki betonowej.

C: Płaszcz z tworzywa piankowego jako membrana uszczelniająca, zapobiegająca przenikaniu do wnętrza węża zaczynu cementowego.

D: Spiralnie przebiegające szczelinki w rdzeniu węża jako otwory wpływowe dla preparatu iniekcyjnego.

E: Specjalna wielorzędowa perforacja w płaszczu węża dla zapewnienia poprawnego wypływu iniektu i jego penetracji w przerwę roboczą konstrukcji.

Zasada działania węża iniekcyjnego DUROJECT.

Płaszcz otulinowy z tworzywa piankowego zapobiega wnikaniu zaczynu cementowego do kanału iniekcyjnego i jego zatykaniu (rys.2).

Podczas procesu iniekcji, praparat iniekcyjny przemieszcza się wokół spiralnego rdzenia kanałowego do otworów iniekcyjnych.Na skutek podwyższonego ciśnienia otwierają się otwory wpływowe w płaszczu z tworzywa piankowego i iniekt wpływa we wszystkich kierunkach. Tym samym praparat iniekcyjny wypełnia kawerny, raki, gniazda żwirowe i mikrorysy w obrębie węża (rys.3).

Kombinacja węża DUROJECT z taśmami uszczelniającymi.

Wąż iniekcyjny DUROJECT może być używany w kombinacji z taśmami uszczelniającymi.

• Dylatacyjne taśmy wewnętrzne (rys.4). Do obu krawędzi taśmy dylatacyjnej mocje się węże iniekcyjne specjalnymi klamrami w odstępach co 15 cm.

• Taśmy zewnętrzne do dylatacji ruchowych i do spoin roboczych (rys.5). Do profili kotwiących taśmy dylatacyjnej mocuje się węże iniekcyjne specjalnymi klamrami w odstępach co 15 cm. Należy zwracać uwagę na odpowiedni odstęp od prętów zbrojeniowych, tak aby zbrojenie nie stykało się z wężami iniekcyjnymi.

Zalecenia montażowe.

• Wąż iniekcyjny DUROJECT mocuje się do powierzchni betonowej, najlepiej w środku grubości elementu, wzdłuż spoiny roboczej tak aby dokładnie przylegał do podłoża (rys.6), (rys.8).

• Mocowanie węża, które zapobiega jego przesunięciu oraz wypłynięciu podczas betonowania wykonuje się za pomocą klipsów mocujących lub objemek stalowych umieszczanych w odstępach 25 cm (rys.7). Wąż iniekcyjny nie powinien być mocowany do prętów zbrojeniowych.

• Wąż iniekcyjny po zabetonowaniu musi posiadać drożny rdzeń kanałowy dlatego nie może być zagięty, zaciśnięty lub skręcony.

• Proces tłoczenia iniektu następuje po stwardnieniu betonowanych elementów i odbywa się poprzez systemowy bezpośredni paker końcowy lub poprzez zamocowane końcówki iniekcyjne ze zbrojonego węża PCV.Końcówki iniekcyjne (tłoczna i odpowietrzająca) mogą być umieszczone w specjalnych puszkach ochronnych lub wyprowadzane bezpośrednio poza szalunek.

• Puszek ochronnych nie należy umieszczać bezpośrednio w spoinie roboczej lecz w odległości około 15 cm od spoiny.

• Odstęp między równolegle ułożonymi wężami DUROJECT powinien wynosić minimum 5 cm.

• Jeżeli ze względów konstrukcyjnych dwa węże iniekcyjne krzyżują się w strefie przerwy roboczej (rys.7), to górny odcinek węża powinien być prowadzony jako końcówka iniekcyjna ze zbrojonego węża PCV.

• Przy montażu węża DUROJECT ze stosowaniem puszek ochronnych pozostawione w nich końcówki iniekcyjne tłoczna i odpowietrzająca muszą posiadać długość około 10 cm, tak aby były one łatwo dostępne na etapie wtłaczania preparatu iniekcyjnego.

• Usytuowanie systemowych pakerów końcowych lub końcówek węża iniekcyjnego a także przebieg samego węża iniekcyjnego w konstrukcji muszą być stosownie odnotowane w dokumentacji powykonawczej.