DUAL SEAL

 

System ciężkiej izolacji przeciwwodnej budowli podziemnych

Dual Seal jest dwuwarstwową membraną, która łączy w sobie charakterystyki dwóch najbardziej efektywnych, dostępnych obecnie, materiałów uszczelniających: polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i granulowanego bentonitu sodowego. Te dwa materiały działają zgodnie tworząc samodoszczelniający się, trwały system przeciwwodnej ochrony budowli.Dual Seal LG jest dodatkowo pokryty hydrofobową siateczką polipropylenową. Polipropylen chroni bentonit podczas układania izolacji i po jego ułożeniu a także przy układaniu mieszanki betonowej na warstwie bentonitu - nie zmniejszając jego cech samodoszczelniania.
Budowa i zasada działania membrany DUAL SEAL

BENTONIT SODOWY I FOLIA HDPE

Szczelna, gruba i bardzo trwała folia HDPE jest pokryta wysokojakościowym bentonitem sodowym. Obydwa materiały uzupełniają się znakomicie tworząc wielowarstwową membranę wodoszczelną o grubości ~5 mm, która przy kontakcie z wodą samodoszczelnia się zamykając całkowicie dostęp wody do izolowanej konstrukcji (patrz rysunek poniżej).USZKODZONA MENBRANA DUAL SEAL

WODA MIGRUJE W USZKODZENIE

BETONIT PĘCZNIEJĄC USZCZELNIA USZKODZENIE

PODWÓJNA MEMBRANA - PODWÓJNA PEWNOŚĆ

Dzięki swojej doskonałej zdolności do wchłaniania wody bentonit pęczniejąc staje się nieprzepuszczalny. Zakładki pasów DUAL SEAL oraz ewentualne uszkodzenia folii HDPE będą dzięki temu zawsze szczelne.

Jednocześnie Dual Seal nie posiada grubej włókniny, która może być źródłem migracji wody i przecieków (patrz rysunek poniżej)Właściwości izolacyjne

Niska wodoprzepuszczalność jest podstawowym warunkiem uzyskania dobrej izolacji przeciwwodnej.

W wypadku powłoki Dual Seal stwierdzono całkowitą szczelność przy działaniu słupa wody o wysokości 46 m.

Tak duża wodoszczelność Dual Sealu nabiera szczególnego znaczenia przy obecnej tendencji do coraz głębszego posadawiania budowli.

Istotną cechą produktów na bazie glin bentonitowych jest ich zdolność do zmniejszania ryzyka wykropleń pary wodnej między podłożem a membraną wodoszczelną.

Dzięki sorpcyjnym właściwościom bentonitu system Dual Seal ma zdolność samodoszczelniania się. Bentonit w wodzie silnie pęcznieje tworząc trwałą zawiesinę, a jego drobne cząsteczki rozpraszają się i penetrują różnego rodzaju pęknięcia i pustki doszczelniając beton.

W systemie Dual Seal szczelność zakładów sąsiednich pasów membrany zapewnia bentonit.

Zakłady szerokości 7,5 cm w przypadku dobrego dociśnięcia betonem lub szerokości 15 cm przy torkretowaniu zapewniają całkowitą szczelność powłoki izolacyjnej przy ciśnieniu hydrostatycznym większym od 30 m.

Trwałość

Folia HDPE z trwale naniesioną warstwą bentonitu stanowi rozwiązanie wyjątkowo skuteczne i odporne na szkodliwe działanie otoczenia.

Decydujące znaczenie mają następujące cechy Dual Sealu:

• zdolność mostkowania rys powstających w podłożu - skurczowych i związanych ze zmianami temperatury. Wydłużenie względne przy zerwaniu dla membrany Dual Seal wynosi ponad 700%

• odporność chemiczna na występujące w glebie związki chemiczne oraz odporność na szkodliwy wpływ mikroorganizmów. Stosowanie systemu przy wodzie silnie zasolonej wymaga użycia produktów w wersji SALTWATER.

• odporność membrany wodoszczelnej na przebicia punktowe podczas montażu lub zasypywania ziemią

• całkowita odporność na cykle zamrażania i odmrażania

• powtarzalność fizycznego procesu pęcznienia bentonitu przy kolejnych cyklach napływu i odpływu wody gruntowej

• odporność na degradację, np. wymywanie przez wodę.

Technika montażu

Kolejne czynności podczas montażu membrany Dual Seal:

• przygotowanie podłoża, m.in. skucie ostrych wypukłości i zaszpachlowanie "raków" masą bentonitową Paramastic, oczyszczenie podłoża i stopni fundamentu z błota i lodu, izolacja ewentualnych przejść szczelnych przez izolację

• wykonanie ciągłej fasety na styku ścian z fundamentem z granulatu bentonitowego Paragranular oraz nałożenie na pionowe naroża masy bentonitowej Paramastic;

• montaż pasm membrany wodoszczelnej Dual Seal. Arkusze membrany mogą być montowane pasami poziomymi lub pionowymi

• mocowanie membrany Dual Seal na powierzchniach pionowych kołkami wstrzeliwanymi do betonu

• zabezpieczanie styków pasm taśmą Permanent Seam Tape (taśma ta jest konieczna jeżeli przewidziana jest próba wodna lub jeżeli chcemy otrzymać izolację paroszczelną);

• zakończenie wolnej krawędzi izolacji Dual Seal aluminiową listwą, mocowaną do betonu kołkami.Kluczowe zalety wykonawcze

• łatwość montażu bez skomplikowanych procesów mogących wpłynąć negatywnie na jakość wykonanej izolacji

• duża wydajność pracy pozwalająca na zsynchronizowanie robót konstrukcyjnych i izolacyjnych - na łatwość wykonania wpływa prostota aplikacji oraz mała ilość materiałów pomocniczych i akcesoriów do wykonania izolacji

• natychmiastowe osiągnięcie własności hydroizolacyjnych

• możliwość natychmiastowego zakrycia po zakończeniu prac izolacyjnych

• łatwość łączenia systemu Dual Seal z innymi systemami izolacyjnymi

• "czystość" i bezpieczeństwo montażu izolacji oraz brak negatywnego wpływu na zdrowie pracowników zatrudnionych przy montażu

• zastosowanie tego samego materiału i akcesoriów do izolacji powierzchni poziomych i pionowych

• łatwość ewentualnej naprawy w warunkach budowy

• możliwość wykonywania izolacji w szerokim zakresie temperatury (od -40°C do +90°C, a wiec przez cały rok) i przy każdej wilgotności powietrza

• brak konieczność sezonowania betonu, oczyszczania go z preparatów antyadhezyjnych oraz jego gruntowania

System DUAL SEAL posiada znak CE oraz krajową Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-3479/2012